Section1
"Gniew" Noży na Trójkowej scenie
Wszystkie Piotr Stelmach Foto: Wojciech Kusiński