Section1
"Carboland" w gdyńskim Muzeum Emigracji
Wszystkie Maksymilian Bochenek Foto: Barbara Marcinik/PR