Section1
Witold Janiak Mainstreet Quartet
Wszystkie Zbigniew Namysłowski Foto: Fot. Wojciech Kusiński