Section1
"Kosmonauci" na Scenie teatralnej Trójki
Wszystkie Andrzej Brzoska, Waldemar Modestowicz Foto: Wojciech Kusiński