Section1
Harlem na scenie studia im. Agnieszki Osieckiej
Wszystkie Michał Kirmuć Foto: Wojciech Kusiński/PR