Section1
Harlem na scenie studia im. Agnieszki Osieckiej
Wszystkie Jakub Weigel Foto: Wojciech Kusiński/PR