Section1
Harlem na scenie studia im. Agnieszki Osieckiej
Wszystkie Cezary Kaźmierczak Foto: Wojciech Kusiński/PR