Section1
Harlem na scenie studia im. Agnieszki Osieckiej
Wszystkie Zespół Harlem i Michał Kirmuć Foto: Wojciech Kusiński/PR