Section1
Harlem na scenie studia im. Agnieszki Osieckiej
Wszystkie Stanisław Czeczot Foto: Wojciech Kusiński/PR