Section1
Harlem na scenie studia im. Agnieszki Osieckiej
Wszystkie Dominik Jędrzejczyk Foto: Wojciech Kusiński/PR