Section1
Duch Delta na Trójkowej scenie
Wszystkie Duch Delta w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio