Section1
To, co najpiękniejsze: piosenki Agnieszki Osieckiej
Wszystkie Gospodarze wieczoru – Anna Popek i Michał Margański Foto: Cezary Piwowarski/Polskie Radio