Section1
Cold Meat Party w Trójce
Wszystkie Cold Meat Party na scenie studia im. Agnieszki Osieckiej Foto: Wojciech Kusiński