Section1
Filip Springer czyta swoją powieść
Wszystkie Filip Springer w trójkowym studiu Foto: fot. PR/W. Dorosz