Section1
Z PGR-em w tle
Wszystkie Foto: fot. Muzeum PGR