Section1
Benefis Wojciecha Fibaka
Wszystkie Wieczór prowadzili Artur Andrus i Przemysław Babiarz Foto: fot. PR/Wojciech Adam Jurzyk