Section1
Studniówka w Trójce
Wszystkie Wspominali: (od prawej) Stefan Friedmann, Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, Artur Andrus i Marcin Łukawski Foto: fot. PR/Wojciech Adam Jurzyk