Section1
Tacy byliśmy!
Wszystkie Józef Kąkolewski, Grażyna Dobroń, Magdalena Nurkiewicz, Tomasz Kowalczewski, Elżbieta Korczyńska,Tomasz Sianecki, Grzegorz Miecugow, Agnieszka Ejerman, Monika Olejnik, Sławomir Szczęśniak, Beata Michniewicz, Kuba Strzyczkowski, Sławomir Zieliński Foto: Archiwum Trójki