Section1
Tacy byliśmy!
Wszystkie Paweł Zegarłowicz,Tomasz Kowalczewski,Sławomir Zieliński, Grzegorz Miecugow, Wojciech Ossowski, Piotr Majewski, Maciej Nowicki, Sławomir Szczęśniak,Tomasz Sianecki, Kuba Strzyczkowski i Hirek Wrona. Foto: Archiwum Trójki