Section1
Tacy byliśmy!
Wszystkie Kuba Strzyczkowski, Grzegorz Miecugow, Janusz Kosinski Foto: Archiwum Trójki