Section1
Dziennikarze Trójki w akcji
Wszystkie Paweł Łukasik, Artur Andrus, Krzysztof Daukszewicz Foto: Archiwum Trójki