Section1
Dziennikarze Trójki w akcji
Wszystkie Monika Olejnik. Łukasz Kunka, Beata Michniewicz Foto: Archiwum Trójki