Section1
Dziennikarze Trójki w akcji
Wszystkie Monika Olejnik, Dorota Wysocka Foto: Archiwum Trójki