Section1
Dziennikarze Trójki w akcji
Wszystkie Tomasz Sianecki, Ewa Dudzińska Foto: Archiwum Trójki