Section1
Dziennikarze Trójki w akcji
Wszystkie Tomasz Sianecki i Janusz Domański w Biskupinie Foto: Archiwum Trójki