Section1
Wielki dzień Trójkowej monety
Wszystkie Kolejka po Trójkową monetę pod warszawskim oddziałem NBP (2012) Foto: Fot.: Wojciech Adam Jurzyk