Section1
Jury Talentów Trójki
Wszystkie Jury Talentów Trójki w kategorii Film (od lewej): Michał Marczak, Ryszard Jaźwiński, Małgorzata Szumowska, Agata Kulesza, Artur Reinhart. Foto: fot. PR/W. Dorosz