Section1
"Na Myśliwieckiej" - fotoreportaż Marcina Zawadzkiego
Wszystkie 49. urodziny Trójki. Wojciech Mann i ekipa TVP Foto: Fot. www.marcin-zawadzki.com