Section1
"Na Myśliwieckiej" - fotoreportaż Marcina Zawadzkiego
Wszystkie Ekipa Radiowego Domu Kultury w akcji! Foto: Fot. www.marcin-zawadzki.com