Section1
"Na Myśliwieckiej" - fotoreportaż Marcina Zawadzkiego
Wszystkie Kuba Strzyczkowski jest w stanie sprzedać wszystko! Foto: Fot. www.marcin-zawadzki.com