Section1
"Na Myśliwieckiej" - fotoreportaż Marcina Zawadzkiego
Wszystkie Ktoś już ma dość aparatu :) Foto: Fot. www.marcin-zawadzki.com