Section1
"Na Myśliwieckiej" - fotoreportaż Marcina Zawadzkiego
Wszystkie Krystian przygotowuje się do przeglądu prasy Foto: Fot. www.marcin-zawadzki.com