Section1
"Na Myśliwieckiej" - fotoreportaż Marcina Zawadzkiego
Wszystkie Michał Nogaś i Michał Gąsiorowski. Chwila relaksu. Foto: Fot. www.marcin-zawadzki.com