Section1
"Na Myśliwieckiej" - fotoreportaż Marcina Zawadzkiego
Wszystkie Czasem zrobienie dobrego materiału wymaga poświęceń... Foto: Fot. www.marcin-zawadzki.com