Section1
"Na Myśliwieckiej" - fotoreportaż Marcina Zawadzkiego
Wszystkie W studiu... Foto: Fot. www.marcin-zawadzki.com