Section1
"Na Myśliwieckiej" - fotoreportaż Marcina Zawadzkiego
Wszystkie Magda Jethon próbuje z chórem dziecięcym przed 49 urodzinami Trójki. Studio im. Agnieszki Osieckiej Foto: Fot. www.marcin-zawadzki.com