Section1
"Na Myśliwieckiej" - fotoreportaż Marcina Zawadzkiego
Wszystkie Artur Andrus i kabaret Limo przed wejściem na antenę Foto: Fot. www.marcin-zawadzki.com