Section1
Benefis Piotra Kaczkowskiego
Wszystkie Artur Andrus narysował portret Piotra Kaczkowskiego Foto: PR/Wojciech Kusiński