Section1
Gala wręczenia Talentów Trójki 2013
Wszystkie Magda Jethon, dyrektor Trójki wręcza nagrodę Krzysztofowi Maniakowi, laureatowi Talentów Trójki w kategorii Sztuki wizualne Foto: Fot.: Jacek Konecki/ Polskie Radio