Section1
Koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Trójce
Wszystkie Koncert poprowadził Michał Margański Foto: Andrzej Bołdaniuk