Section1
Jan Paweł II - droga do świętości cz.2
Wszystkie Jan Paweł II całuje hiszpańską ziemię Foto: PAP/DPA