Section1
Jan Paweł II - droga do świętości cz.2
Wszystkie Jan Paweł II z Ali Agcą, mężczyzną, który przeprowadził na niego zamach Foto: PAP/Photoshot