Section1
Jan Paweł II - droga do świętości cz.2
Wszystkie Jan Paweł II z rdzennymi mieszkańcami Kanady Foto: PAP/EPA