Section1
Jan Paweł II - droga do świętości cz.2
Wszystkie Jan Paweł II błogosławi niepełnosprawnych w Monachium Foto: PAP/EPA