Section1
Jan Paweł II - droga do świętości cz.2
Wszystkie 19.08.1989. Jan Paweł II odwiedza Hiszpanię Foto: PAP/EFE