Section1
Jan Paweł II - droga do świętości cz.2
Wszystkie 19.08.1989 rok. Jan Paweł II w Santiago di Compostela Foto: PAP/EFE