Section1
Jan Paweł II - droga do świętości cz.2
Wszystkie 27 czerwca 1988 roku, papież wita wiernych w Insbrucku Foto: PAP/DPA