Section1
Jan Paweł II - droga do świętości cz.2
Wszystkie Jan Paweł II podczas wizyty w Niemczech Foto: PAP/Photoshot