Section1
Jan Paweł II - droga do świętości cz.2
Wszystkie 13 maja 1981 roku. Zamach na Jana Pawła II Foto: PAP/EPA