Section1
Wyprawy pisarza Tadeusza Biedzkiego
Wszystkie Kapliczka zbudowana na prawdopodobnych fundamentach domu Marii koło Efezu Foto: Tadeusz Biedzki